encores Logo

Over ENcores

Herkennen icon

Herkennen

Erkennen icon

Erkennen

Veerkracht icon

Veerkracht

WIJ STREVEN NAAR EEN WERELD DIE VEERKRACHTIG IS. EEN WERELD WAARIN MENSEN, RELATIES, FAMILIES, GEMEENSCHAPPEN EN ORGANISATIES IN STAAT ZIJN OM MEE TE DEINEN OP DE GOLVEN VAN VERANDERING EN OM TEGENSLAGEN TE BOVEN TE KOMEN.

DIT VERMOGEN ZIEN WIJ EEN WAARDEVOLLE EIGENSCHAP, WANT HET HELPT OM PROACTIEF TE ZIJN IN VERANDERENDE OMSTANDIGHEDEN EN OM SUCCESVOL DE REGIE TE HOUDEN. HET MAAKT HET MOGELIJK OM IN MOEILIJKE TIJDEN POSITIEF, TOEKOMSTGERICHT EN STERK TE BLIJVEN, OFTEWEL ‘TERUG OF OP TE VEREN’. HET TERUGVEREN IS DAN HET BEGIN VAN NIEUWE GROEI.

BELANGRIJK BIJ VEERKRACHT VINDEN WIJ DAT DAARBIJ RECHT WORDT GEDAAN AAN ONZE KERNWAARDEN, IEDERS IDENTITEIT BEHOUDEN BLIJFT EN INTEGRITEIT ALTIJD WORDT NAGESTREEFD.

ERIK EN NICK VAN ENCORES ZIJN PARTNERS IN VEERKRACHT. WIJ DELEN ONZE EXPERTISE EN ERVARINGEN MET ONZE KLANTEN, OM SYSTEMATISCH HUN VEERKRACHT TE VERGROTEN EN VAN DAARUIT PERSOONLIJK EN/OF BEDRIJFSMATIG TE GAAN GROEIEN.

EN STAAT VOOR VERBINDING. WE ZIJN ALLEN IN ONZE KERNEN (CORES) VERBONDEN OM SAMEN ELKE KEER WEER (ENCORES) STERK TE STAAN EN VEERKRACHTIG DOOR TE KUNNEN GAAN.

KERNWAARDEN STAAN HIERBIJ HOOG IN HET VAANDEL. ZE HEBBEN ONS IN DE AFGELOPEN JAREN GEHOLPEN OM VERSCHILENDE VERANDERENDE OMSTANDIGHEDEN IN ONZE LEVENS EN RELATIES TE DOORSTAAN. ZE ZEGGEN OOK IETS OVER WIE WE ZIJN. WE DELEN ONZE GRAAG HIERONDER

NAAST VEERKRACHT ZIJN ONZE KERNWAARDEN

(INDIVIDUEEL EN GEZAMENLIJK):

encores Logo

Vrijheid

VRIJHEID BETEKENT VOOR ONS DAT JE JE EIGEN KEUZES MAG EN KAN MAKEN. LEVEN NAAR WIE JIJ BENT OF NAAR TOE AAN HET GROEIEN BENT. JE MAG DENKEN, ZEGGEN EN DOEN WAT JE ZELF WILT MET RESPECT VOOR EN NAAR ANDEREN. IN NEDERLAND KENNEN WE VRIJHEID EN ZIJN WE GELIJKWAARDIG, WAARBIJ INCLUSIVITEIT EN DIVERSITEIT ALS BELANGRIJKE BOUWSTENEN GELDEN.

encores Logo

AUTONOMIE & AUTHENTICITEIT

WIJ ZIJN AUTHENTIEK, DUS WE ZIJN WIE WE ZIJN EN WETEN WAT VOOR ONS VAN WAARDE IS. WE KENNEN EN ACCEPTEREN OOK ONZE ZWAKKE(RE) KANTEN. WE KUNNEN ONBEVANGEN, NIEUWSGIERIG NAAR ONSZELF EN ONZE KWETSBAARHEDEN KIJKEN.

ALS AUTONOME PERSONEN HEBBEN WIJ NATUURLIJK BELANGEN, STREVEN WE DOELEN NA EN ZITTEN WE INGEBED IN EEN NETWERK. VERBINDING IS VOOR ONS NODIG OM ONTWIKKELING TE REALISEREN EN VAN BETEKENIS TE ZIJN. ALS JE NIET AANGESLOTEN BENT BIJ JE OMGEVING, DAN KUN JE NIET OPTIMAAL ONTWIKKELEN EN WAARDE TOEVOEGEN.

encores Logo

(IN ONZE KERNEN) verbinden

LIEFDE IS VOOR ONS ONVOORWAARDELIJK. DIE GELDEN NIET MAAR ÉÉN KANT OP; DIE GELDEN OOK VOOR DE ANDER. VOOR ONS IS ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE DAT WE IN VRIJHEID MET ELKAAR ZIJN VERBONDEN. WE KUNNEN ZO ALLEBEI HELEMAAL ONSZELF ZIJN, DAABIJ ONZE GRENZEN EN BEHOEFTEN AANGEVEN EN ONGEACHT DE UITKOMSTEN NOG STEEDS VAN ELKAAR ÉN VAN ONSZELF HOUDEN.

Over ons

Erik van Arkel

Erik van Arkel

MENSEN ZIJN KWETSBAAR ALS ZE ZICH OVERSPOELD VOELEN DOOR INGRIJPENDE VERANDERINGEN, ZEKER ALS HET OM HUN PARTNER GAAT. HET IS MIJN ERVARING DAT ZE HIER BETER MEE OM KUNNEN GAAN ALS ZE HUN KWETSBAARHEID ONDER OGEN DURVEN TE ZIEN EN ZELF DE REGIE NEMEN. GROEIEN VANUIT DE KRACHT DIE ACHTER DE KWETSBAARHEID ZIT, NAMELIJK HUN ECHTE EIGEN KRACHT, HUN VEERKRACHT.

Nick Schaart

Nick Schaart

MIJN DEVIES: ALLES IS MOGELIJK! MENSEN BESCHIKKEN OVER EEN ENORM POTENTIEEL. ALS O.A. NLP-PRACTITIONER, BEÏNVLOEDINGSPSYCHOLOOG, SYSTEMISCH COACH EN VEERKRACHTEXPERT MET DE NODIGE ERVARING OP HET PERSOONLIJKE VLAK, WEET IK DAT EEN TEGENSLAG OF VERANDERING NIET MEER TOT EEN CRISIS HOEFT TE LEIDEN. IN EEN VEILIGE SETTING HELP IK JOU KANSEN TE GRIJPEN EN BEGELEID IK JOU GRAAG IN LOGISCHE STAPPEN (S.C.R.I.P.T®) NAAR JOUW EIGENWIJZEGELUK.

JE REIKT ÉCHT VERDER DAN JE VOOR MOGELIJK HOUDT!

Testimonials

Contact

Erik & Nick

+31 (0) 6 8200 1833

+31 (0) 6 8200 1833